sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Hoàng Danh Duẩn
Giám đốc
0922204216 - (0650) 3766 916

BẠC ĐẠN - VÒNG BI

Bạc đạn cầu
Bạc đạn cầu
Bạc đạn chà trụ
Bạc đạn chà trụ
Bạc đạn nhào tròn
Bạc đạn nhào tròn
Vòng bi đũa
Vòng bi đũa

DÂY CUROA - ĐAI TRUYỀN

Đai truyền
Đai truyền
Dây curoa Bando
Dây curoa Bando
Dây curoa Gates
Dây curoa Gates
Dây curoa Optibelt
Dây curoa Optibelt

DÂY CÁP ĐIỆN

Dây cáp điện Cadivi
Dây cáp điện Cadivi
Dây cáp điện Cadivi
Dây cáp điện Cadivi
Dây cáp điện Cadivi
Dây cáp điện Cadivi
Dây cáp điện 1 ruột đồng
Dây cáp điện 1 ruột đồ...

NẸP ĐIỆN - BÓNG ĐIỆN

Bóng điện Philips
Bóng điện Philips
Bóng huỳnh quang Philips
Bóng huỳnh quang Philips
Nệp điện
Nệp điện
Nệp điện vuông
Nệp điện vuông

THIẾT BỊ - VẬT TƯ IN ẤN

Máy in Offset 1 màu
Máy in Offset 1 màu
Máy in Offset 2 màu
Máy in Offset 2 màu
Máy cắt giấy
Máy cắt giấy
Máy vào bìa
Máy vào bìa

LẮP RÁP SỬA CHỮA MÁY MÓC

Sữa chữa máy công nghiệp
Sữa chữa máy công nghiệp
Sữa chữa máy công nghiệp
Sữa chữa máy công nghiệp
Sữa chữa máy công nghiệp
Sữa chữa máy công nghiệp
Lắp ráp máy móc
Lắp ráp máy móc